#Metoo

Olika trauman

Metoo kampanjen är i rullning och den är ostoppbar

Detta är så bra, skammens lock har tagits av, kanske inte helt än men en bit har den flyttats.

Skammen är det effektiva locket av att inte berätta, och nu har många röster börjat att höras, ena arbetsgruppen efter den andra, många upprop från nertystade kvinnor som inte längre vill bli tystade.

Någon började att lyfta på locket och sen kom fler och fler medsystrar och bröder som började prata, och det är det första steget att börja prata, våga tala om övergreppen.

Nu är det ju så att det är mest kvinnor som pratar om det, vi vet ju att också män blir utsatta för sexuella övergrepp och fler män har valt att träda fram.

Det kommer säkert en våg av det också när fler män vågar börja prata om det som t.ex. Patrick Sjöberg.

Det intressanta med skammen är att den är så effektiv på att tysta ner.

Vad är det som gör att när en kvinna blir utsatt för sexuella ofredande så känner hon skam och det gör att hon inte pratar om det?

Läste en artikel ifrån ridkulturen, det som gör en så arg är att så många tjejer som har sökt sig till stallen för att dom älskar hästar och för en del så har det varit en fristad för dom.

Men inte ens där har det varit en fristad för många, även där är det en mansdominerad värld som har tyckt sig ha rätten att ofreda unga flickor. Skammen är det tydligaste som kommer fram ur artikeln.

Flera av kvinnorna har aldrig berättat om dessa övergrepp förrän nu och många är vuxna för länge sedan. Men skammen har satt munkavle på dem, någon sa att man talade inte ens om det med varandra men i tysthet så backade man upp varandra och såg till att inte någon tjej var ensam i stallet för då visste de att man var skyddad.

Flera pratade att man hade praktik genom skolan på olika stall och där var det en hel del övergrepp som hände på olika stall och tjejer blev hotade med att de skulle få dåliga betyg från stallet om de inte ställde upp med sexuella tjänster. Några få orkade och vågade stå upp mot detta, en del gjorde som de blev tillsagda, några hoppade av och därför fick man inga goda referenser.

 

Det samma har det stått om Akademi världen, ja på alla samhälles strukturer är det detsamma, män i maktpositioner på ett eller annat sätt har utnyttjat sin ställning. Kvinnor i beroende ställning som blir utnyttjade på det grövsta, och skammen har gjort att man är tyst.

Dem som har vågat prata har blivit nertystade, männen har hållit varandra om ryggen. En tyst överenskommelse eller kanske verbal, att man håller sina manliga kollegor bakom ryggen.

Detta gör ju att de som är i beroendeställning inte har en chans och det i sin tur leder till att man är tyst och inte bråkar för det är inte lönt.

Ska bli intressant att följa detta, kommer det till att bli ändrade lagstadgar, svårare att begå övergrepp utan att det görs något.

Blir detta något som alla chefer blir tvingade till att ta på allvar, man får hoppas att detta kommer ske.

Tystnaden behövde brytas och mångas ögon öppnas på vad som pågår i vårt samhälle, inte bara i vårt utan också i världen för övrigt. I detta kölvatten kommer det att finnas dem som går till överdrift, som påstår det ena och det andra och som får ett löjes skimmer.

Men detta får ändå inte göra så att man inte talar om övergrepp.

Det tråkiga i detta också är att dessa män är någons äkta hälft, en pappa, bror, son eller arbetskollega eller kompis.

Det är viktigt att de ”goda” männen står upp mot detta. Det blir som att mannen är så utlämnad åt sina egna lustar så han gör vad som helst för att få utlopp för det.

Men det finns många män som inte agerar eller tänker på det sättet och deras röster behöver också höras.

Alla män är inte onda och det är viktigt att komma ihåg.

Men de som utsätter andra för övergrepp ska stå till svars. Det kommer säkert mera, kanske inom Scouterna, hemliga ordnar, olika föreningar.

Nu har det börjat växa fram en Metoo rörelse inom kyrkan.
Hur många konfirmationspräster har begått övergrepp? Kyrkan är också väldigt duktiga på att tysta ner, i alla olika kyrkor.

Titta på den Katolska kyrkan, hur många korgossar har inte blivit utsatta för sexuella övergrepp. Finns dokumentära filmer om detta.

De godas tystnad är nog det bland det värsta, att där man tror sig vara trygg inte är någon trygghet, när någon berättar så tystas det ner, även av dem som inte begår övergrepp enbart för att man inte vill röra upp för mycket.

Fokuset blir att skydda förövaren, säkert på grund av många anledningar men alla anledningar är fel för det borde vara självklart att man anmäler övergrepp var det än sker.

Kyrkan ska och borde stå upp för sanningen, hur hemsk den är så ska det inte förskönas eller tystas ner.

Det finns ungdomsledare som har begått övergrepp och där församlingar bara har sagt upp personen och låtit andra församlingar handskas med problemet.

Skammen ska hamna där den hör hemma och det är på förövaren, aldrig på den utsatte. Skyddet ska vara över offret, aldrig över förövaren. Det vore lättare i världen om det hade varit så att rätt och fel hade varit tydligt i dessa sammanhang.

För att svara på frågan jag ställde innan, så har detta med övergrepp och kränkningar en märklig mekanism, det får offret att känna skam över att bli utsatt för övergrepp, man skam belägger sig för det fick en att känna sig äcklad. En del klarar av att sätta skammen där den hör hemma men de flesta tar på sig den. Det finns en frisk och rätt skam, det är helt okej att känna sig skamsen om man har gjort eller sagt något riktigt dumt till någon annan.

Men den falska skammen blir förgiftande och den är inte sann.

När man blir utsatt för sexuella övergrepp så går det så över våra egna gränser och det gör att skammen tränger in på ett förgiftande sätt och den förlamar och den ljuger.

Ett sätt att bryta skammen är att tala om den, att tala om övergreppen.

Att avslöja skammen, lyfta på locket och börja bearbeta det man har varit med om och det är aldrig för sent för det.

Meny