kroppsminnen

Din kropp kommer ihåg allt som har hänt dig, oavsett om du kommer ihåg det eller ej. Din hjärna har registrerat allt som har hänt och det finns i cellerna i din kropp. Om man har förträngda minnen, så är det ofta kroppen som börjar ” läcka ” hemligheter så det kommer upp till ytan. Det kan vara väldigt förvirrande, man fattar inte vad som händer med kroppen. Det kan vara olika saker som kan trigga igång reaktioner i kroppen. Det kan var lukter, något man ser och känner igen, du läser något eller ser en film. Man behöver ta kroppens reaktioner på allvar och inte dumförklara sin kropp. Vissa som har tex varit med om krig, kan lida av PTSD (posttraumatiskt stressyndrom) det värsta med PTSD är att hjärnans alarmsystem slår till och kroppen reagerar som om det händer på riktigt (realtid) och ändå är det reaktioner på något som har hänt. Kroppen reagerar på olika sätt på trauman. Ett sätt är att kroppen blir paralyserad, kroppen blir helt passiv. Detta är något som förklara varför man inte ger motstånd tex vid våldtäkt eller överfall av något slag. Detta i sin tur kan göra att offret skam belägger sig för att hon inte gjorde motstånd, och frågar sig varför de var så passiva. Men är hotet stort, då reagerar kroppen på det sättet, att bli som ” död” det är en normal försvarsreaktion på något oerhört traumatiskt. Överlevnadsinstinkten slår till och man gör allt för att överleva genom att spela död, detta är ett inte något som man medvetet tänker utan kroppen reagerar på detta sätt. Ett annat sätt är att fly, man får oerhörd stark kraft att förflytta sig från faran, det gäller om det finns en möjlighet att fly.
Vår kropp är fantastisk och vi gör klokt i att lyssna till den. Vid hemska upplevelser så kan det ta väldigt lång tid att återhämta sig, sömnsvårigheter, oro, stress och ångest m.m. Därför är det viktigt att söka hjälp och få tid att bearbeta saker och ting. Vi som är troende på Kristus har en stor fördel och det är att vi kan gå till Gud med alla våra problem. Gud kan gå tillbaka i tiden och omintetgöra det svåra som har hänt. Vi får spår i vår hjärna, tankemönster som följer samma spår och som är svårt att bryta.
Där kan vi får förbön för vår hjärna och mata oss med Guds ord, och ändra dessa hjärnspår så vi får andra tanker om tex oss själva. När det gäller kroppsminnen, så är förbönens makt stor. Herren kan gå in i vår kropp och reducera stressen som pågår där, hela vår kropps minnesbank, göra så att kroppen kommer in i vila och får läkedom från trauman.

Det finns yttre stress som kan vara väldigt jobbig, och där kan man behöva prioritera det som är väldigt viktigt eller det som är mindre viktigt. Men när det gäller den inre stressen, den är det svårare att hantera. Men den inre stressen skadar kroppen en hel del, vårt immunitetsförsvar, sömnen, matsmältningen, koncentration m.m. Där behöver vi lära oss, att både ta hand om kroppen men också våra tankar. Är våra tankar kaotiska och vår kropp i stress läge då påverkas hela vårt stora nervsystem och i förlängningen skadar den vår kropp som in sin tur kan ge oss kroniska sjukdomar och psykosomatiska sjukdomar.

Herren är vår läkare och vi är andliga varelser med en själ som bor i en kropp. Vi måste se till hela helheten i oss. Vår ande behöver sitt, och själen och kroppen. Kroppen har många hormoner tex som behöver fungera för att kroppen ska fungera normalt. Våra tankar behöver ofta omjusteras för att våra hjärnor ska må bra. Vi behöver äta rätt för att tarmar, hjärnan och våra inre organ ska må bra.
Vi behöver motion för att stärka våra muskler m.m. Själen behöver näring på många olika sätt, att få göra sådant som ger oss energi och glädje. Mår inte kroppen bra mår inte själen bra, mår inte själen bra som mår inte kroppen bra. Vår ande kan trots allt må bra, för vi har vår styrka i Herren och vi kan kanske be och lovsjunga Herren trots att själen och kroppen inte mår bra. Vår ande kan skadas men det tar jag inte upp denna gång.

Så en sammanfattning på detta inlägg är; kroppen minns vad vi har varit med om men att det finns hopp, Herren kan läka allt i oss och även sådant som vi inte ens minns, men som ger oss kroppslig ohälsa( kroppens funktioner är ur fas) Att Herren har skapat oss helt fantastiskt, vi är treeniga varelser, vi kan inte hoppa över vissa delar utan vi behöver se till helheten i oss. Herren är intresserad av alla aspekter i våra liv, och vi behöver överlåta allt till Herren

Meny